İçeriğe geç

Fall in CI 2019 /
Alexander Teknik’ten Kontak Doğaçlamaya

“Tact of Teaching”ler – eğitsel düşüncelilik, incelik anlamında – öğretmenleri birlikte öğretmek üzere bir kontak noktası bulmaya davet ediyor olacak. Kendi öğretilerindeki bireysel meraklarını, araştırma sorularını bulmak ve bunları, çalışma arkadaşlarının sorularıyla buluşturarak takip etmek. Uygulama sırasında öğrenmenin pedagojik duyarlılık, dikkat ve ince bir anlayış gerektirdiğini varsayarak; hem öğretmenlerin hem de katılımcıların sınırlarını zorlamayı, aynı zamanda onlara ilham vermeyi umuyoruz.

LAB’lar:
Katılımcıların önereceği laboratuvarlar için zaman dilimleri ayırdık. Bu zaman dilimlerinde kendi merak ettiğiniz, araştırmak istediğiniz konuları önerip, benzer ilgi alanlarını paylaşan insanlarla birlikte araştırabilirsiniz.

Birebir:
Etkinlikte yer alan  öğretmenlerden biri ile yaklaşık 15 dakika sürecek birebir  bir çalışma / dans yapabilirsiniz. Bir soruyla, merak ettiğiniz ya da öğrenmek istediğiniz bir konuyla ya da dans sonrası geri bildirim talebiyle bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

Mutfak Masası Sohbeti:
Mutfak Masası, alışılmışın dışında bir performans yaratarak herhangi bir konu hakkında açık tartışma (bu durumda Kontak Doğaçlama hakkında ya da dolaylarında) yürütülmesi için oluşturulmuş bir düzenektir. Belirli bir süre boyunca ilgilenen herkes tartışmaya tanık olabilir ve / veya katılabilir. Tartışmanın çerçevesi açıktır ve konuşmacı değişimi aktif olarak teşvik edilir.

Alexander Tekniğinden Kontak Doğaçlamaya: Eylemde (Askıda) Kalmak

Son birkaç yılda, gönüllü olarak yeni hareketler öğrenmek için kullandığımız teknikler beni çok etkiledi. Alexander Technikte bazıları, kasların birincil işlevinin, dengemizi bozan güçlere ve değişkenliklere karşı, dik duran yaratıklar olarak bütünlüğümüzü ve güvenliğimizi sürdürmek olduğunu savunuyorlar. Kasların harekete geçme kabiliyeti ancak ikinci sırada gelecektir – dik duruşa ulaşmayı “başardık”tan sonra. Denge kurma, hareketlerimizin arka planı (gölge) olarak işlev görür. Gönüllü hareketlerimiz bu temel üzerine inşa edilmiştir: kolunu kaldırmak, yakalamak, (bir şeyi) yükseltmek, değiş tokuş etmek, atmak, zıplamak ve bunların hepsini düşmeden yapabilmek.

Tabii ki, bu işlem ancak diğerleriyle ve içinde bulunduğumuz çevre ile etkileşimde ve hareketlerimizin etkileriyle ilgili sürekli öngörülerde bulunmamız yoluyla mümkün olmaktadır. Bu, bir elmayı, bir su şişesini veya başka bir insan bedenini kaldırırken beden pozisyonumuzda ince ayarlar yapmamızı sağlar. Bu öngörüler sayesinde, ağırlık kaldırdığımız her seferde düşmüyoruz.
Alexander Tekniğinin önemli bir kısmı, hareketin anlatımsal potansiyelini desteklemek için bu sürekli ayarlamaya mümkün olduğunca yakın kalmaya izin veren bir dikkat kalitesi geliştirmekten oluşur.
Kontak Doğaçlama’da, eşlerimizle birlikte düşüyoruz ve oryantasyon kaybımızla oynuyoruz. Bu paylaşılan bölgede, ortak hareketlerin ortaya çıkmasına izin vermek için bireysel ve benmerkezci kestirimleri geçici olarak askıya alıyoruz.

Bu paylaşılan bölgeyi genişletebilir miyiz?
Hareketlerimizin etkileri ile ilgili tahminlerimizi askıya almayı kendimize öğretebilir miyiz?
Yeni hareketlere temel oluşturmak üzere, kolektif potansiyelimizin alanında yaşayabilir miyiz?
Çevremle olan ilişkimin niteliği, var olan güçlere gereken uyumu etkileyebilir ve destekleyebilir mi?
Alexander Techniques’in “bırakma” dediği şeyi kasıtlı bir faaliyet olarak değil, alanı kararsızlığa açık tutma kapasitesi olarak uygulayabilir miyiz?


Program


Kolaylaştırıcılar

Matthieu Gaudeau (FR)

Matthieu Gaudeau (aktör, dansçı, Alexander Technique uygulayıcısı), 20 yıldır tiyatro ve dans topluluklarıyla sahne alıyor. 2004-2006 yılları arasında, dans-tiyatro süreçlerini geliştirdiği ve metinlerini ürettiği La Gouttière kollektifini yönetti. 2009-2013 yılları arasında Alexander Techniques’te eğitim almış ve pedagojisini ket vurulma ve yönlendirilmiş dikkat ilkelerini kullanarak sorgulamaya başlamıştır. İnsan jestlerinin organizasyonunu ve bunun dikkat ve beden pozisyonuyla olan ilişkisini tutkuyla araştıran Matthieu, dans ve sinirbilim alanında birleşik dikkat konusunda deneysel projeler tasarladığı ICI ve ICrEA projelerinin kurucularındandır. 2015 yılında Asaf Bachrach, Romain Bigé ve Marta Lucci ile birlikte, trans-somatik bir araştırma grubu olan F.A.R. / Somatik Nomadizm Okulu’nu kurmuştur.

Romain Bigé (FR)

Romain Bigé (PhD) dans ve felsefe alanında çalışmalar yapıyor. Felsefeyi dans stüdyosuna getirme konusunda meraklı olan bir doğaçlama dansçı olarak, doktora tezini Kontak Doğaçlama alanında yazdı (Le partage du mouvement – Hareketin Paylaşımı, École Normale supérieure, 2017) ve sonucunda iki sergi düzenledi: 2018’de Rennes Dans Müzesi için Gestes du Contact Improvisation (Kontak Doğaçlama Jestleri) ve 2019’da Lisbon’daki Culturgest için Steve Paxton. Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, dansçılar, somatik uygulayıcılar gibi çeşitli topluluklara felsefe öğretiyor. Dans, ekosomatik pratikler ve çoklu türler arası ilişkisel düzensizlikleri örmek üzere teknikler ve kavramlar geliştirmekle ilgileniyor. Kontak Doğaçlamayı, antikapitalist / ekolojik soruları hareket içinde araştırabileceği bir alan olarak kullanarak; Donna Haraway’in Kapitalosen (Capitalocene) / Chthulusen (Chtulucene) sloganını anlamaya ve yaşamaya çalışıyor: Bebek yapma, akrabalık kur! (Make Kin Not Babies!).

Dorte Bjerre Jensen (DK)

Dansçı / sanatçı, araştırmacı, öğretmen ve organizatör olan Dorte Bjerre Jensen, hem pratikte hem de teoride bir sanat formu olarak bedensel hareket ve ifadeyle yakından ilgilenmektedir. Bir sanatçı olarak yaratmakta, yönetmekte ve icra etmektedir.
Dorte, Danimarka Ulusal Sahne Sanatları Okulu’nda profesyonel dansçılar için 2 yıllık “Dans ortaklığı; araştırma, performans / dans ve kolaylaştırıcılık” lisansüstü eğitimini tamamladı. Son araştırma projesi süreç felsefesi ve Kontak Doğaçlama çerçevesinde idi.
Ayrıca Dorte, okul öğretmeni, yoga eğitmeni, Rosen Metodu terapisti, Bilinçli Dokunma terapistidir.
Ulusal ve uluslararası dans ve oyunculuk okullarında, festivallerde ve açık atölyelerde Kontak Doğaçlama dersleri vermektedir. Profesyonel dansçılara, oyunculara, liderlik rolündeki insanlara ve genel olarak herkese açık çalışmalar yapmaktadır.
“Dans22- bevægelse, koreografi og performance” kitabındaki iki bölümün yazarıdır: Kontak Doğaçlama ve Dans & Kavga.
Dorte aynı zamanda bir futbolcu, dövüş sanatları uzmanı (Taekwondo) ve bir sirk sanatçısı olarak hayat yolculuğunu sürdürmüştür.

Bir dansçı ve öğretmen olarak bedenimizin çevreye fiziksel olarak cevap verme ve kendi bedensel zekasına güvenme yeteneği ile ilgileniyorum.
Vücudumuz alan yaratır ve kendisi de mekandır ve tensel sınırlarını mekana doğru genişletirken sürekli ilişkisel bir oluş ve olamayış (?? un-becoming??)ın içindedir.
En son araştırmamdan yola çıkıyorum: “İlişkisel Alanlar” – süreç felsefesi ve Kontak Doğaçlama çerçevesinde temas ve ilişki:
“Sana dokunduğumda sürekli değişen sana doğru uzanıyorum, oluş halindeki sana doğru uzanıyorum”.
Oluş’a odaklanarak (bilinemez, öngörülemez olanla ilgili olarak); Kontak Doğaçlama bağlamında temas ve ilişki konularını nasıl ele alabilir ve nasıl anlayabiliriz?

Defne Erdur (TR/FR)

Defne Erdur performans sanatları, terapi ve eğitim alanlarında çalışan bir dans sanatçısı ve sosyologdur. Çağdaş Dans (PhD), Sosyoloji (MA) ve İntermodel Sanat Terapisi ve Yaratıcılık yanısıra Travma İyileştirme (SEP) eğitimleri almıştır.  idocde.net platformunun kurucularından biridir ve editörüdür.
“Sanat ve yaşam arasındaki geçirgen çizgide dans eğitimi : Kontak doğaçlama teknik, yöntem ve eğitim yaklaşımlarının amatör dansçılarda fiziksel, sanatsal ve psiko-sosyal gelişime katkısı” başlıklı sanatta yeterlik tezini Türkiye’de tamamladı. 2017’de REFLEX Europe Projesinin çıktısı olarak, Çağdaş Dans / Hareket Eğitiminin Dokümantasyonu Rehberi mindthedance.com’u Reflex ekibiyle birlikte hazırlayıp yayınladı.
Kişisel pratiğinin yanı sıra, ImPulsTanz Viyana Uluslararası Dans Festivali, MSGSU İstanbul Devlet Konservatuarı, Kontak Doğaçlama – Türkiye, ElimSende ve ÇATI Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği bünyesinde düzenli olarak dersler vermiştir. Ayrıca, dünyanın farklı yerlerinde (Tanzhaus Zurich, Viyana Konservatuarı, Mandala İstanbul, Kuala Lumpur, Viyana, Berlin and Freiburg Kontak Doğaçlama Festivali…), farklı topluluklara (profesyonel ve amatör dansçılar, terapistler, kadınlar, göçmen çocuklar ve gençlik) Avcı, Toplayıcı, Sanatçı (Hunting Gathering Cultivating), Her Beden Bilir (Every Body Knows), Zihin Vücut Bulunca (Mind the Body), ve Zamanı Bedene İşlemek  (Embodying Time) atölyelerini vermeye devam etmektedir.
Hareket ve öğretmenlik pratiği en çok, Simone Forti, Julyen Hamilton, John Britton, Nancy Stark Smith, Daniel Lepkoff, Kirstie Simson, Nita Little, Frey Faust, Keith Hennessy, Aydın Teker, Marcia Plevin ve Julia Buckroyd’la yaptığı yoğun eğitim ve çalışmalardan beslenir. Son zamanlarda, Beden Zihin Merkezleme (BMC), Axis Syllabus ve Bütüncül Somatik Psikoloji (ISP) çalışma alanlarında araştırmalarına devam eder.

Corinne Skaff (LB)

Corinne Skaff, Lübnanlı bir dans sanatçısı, eğitmen ve organizatördür.

Çağdaş dans ve tiyatro eğitimi almış olan Corrine’in, bir pedagog olarak en büyük ilgisi, öğrenciyi duygusal, sosyal ve entelektüel düzeyde öğrenciyi uyaran ve içine alan bütünsel bir öğrenme deneyimini kolaylaştırmaktır.

Kontak Doğaçlama’ya, tüm bu düzeylerin bedende cisimleşmesine yer açan zengin bir pratik olarak yaklaşır ve eğitminde bu yaklaşımı önerir.

Beyrut’ta dans ve Kontak Doğaçlama topluluklarının aktif bir üyesi olarak, Lübnan’ın ve Arap toplumunun ilk Kontak Doğaçlama festivali olan ContactCampBeirut’a ev sahipliği yapıyor ve organize ediyor.


Fotoğraflar

Fotoğraflar: Charlie Rabuel
Daha fazlası için