İçeriğe geç

Fall in CI 2018 /
Skinner Releasing’den Kontak Doğaçlamaya

Bu etkinliği oluştururken birçok benzer oluşumdan ilham aldık ve etkili bulduğumuz formatlar arasından seçimler yaptık. İlk buluşmamızı başlatmak üzere Eszter Gal‘i, “Skinner Releasing Technique into CI” ile, SRT ve CI alanlarında vücut bulan bilgeliğini bizimle paylaşmaya davet ediyoruz. Ilk 3 sabah yapacağı yoğun dersler, Pastoral Vadi’nin güzel doğasında paylaşacağımız 7 gün için ortak bir temel oluşturmamıza yardımcı olacak. Programın devamında, Katja Mustonen (Fi), Edo Ceder (IL), Jurij Konjar (SL), Laura Doehler (DE), Defne Erdur (TR) ve Eszter Gal (HU)’in farklı ikili kombinasyonlarda işbirliği yaparak verecekleri dersler olacak.

“Tact of Teaching”ler – eğitsel düşüncelilik, incelik anlamında – öğretmenleri birlikte öğretmek üzere bir kontak noktası bulmaya davet ediyor olacak. Kendi öğretilerindeki bireysel meraklarını, araştırma sorularını bulmak ve bunları, çalışma arkadaşlarının sorularıyla buluşturarak takip etmek. Uygulama sırasında öğrenmenin pedagojik duyarlılık, dikkat ve ince bir anlayış gerektirdiğini varsayarak; hem öğretmenlerin hem de katılımcıların sınırlarını zorlamayı, aynı zamanda onlara ilham vermeyi umuyoruz.

LAB’lar:
Katılımcıların önereceği laboratuvarlar için zaman dilimleri ayırdık. Bu zaman dilimlerinde kendi merak ettiğiniz, araştırmak istediğiniz konuları önerip, benzer ilgi alanlarını paylaşan insanlarla birlikte araştırabilirsiniz.

Birebir:
Etkinlikte yer alan  öğretmenlerden biri ile yaklaşık 15 dakika sürecek birebir  bir çalışma / dans yapabilirsiniz. Bir soruyla, merak ettiğiniz ya da öğrenmek istediğiniz bir konuyla ya da dans sonrası geri bildirim talebiyle bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

Mutfak Masası Sohbeti:
Mutfak Masası, alışılmışın dışında bir performans yaratarak herhangi bir konu hakkında açık tartışma (bu durumda Kontak Doğaçlama hakkında ya da dolaylarında) yürütülmesi için oluşturulmuş bir düzenektir. Belirli bir süre boyunca ilgilenen herkes tartışmaya tanık olabilir ve / veya katılabilir. Tartışmanın çerçevesi açıktır ve konuşmacı değişimi aktif olarak teşvik edilir.


Program


Kolaylaştırıcılar

Eszter Gál (HU)

Eszter Gál, dansçı ve eğitmen olarak Budapeşte Tiyatro ve Film Sanatları Üniversitesinde çalışmaktadır. Artman MM Derneğinin kurucularından olan Eszter ayrıca Skinner Releasing Tekniği (SRT) eğitmeni ve 2002’den beri Co Tánceánia yönetici üyesidir.
1986 beri eğitmenlik yapan Eszter “releasing” teknikleri ve Kontak Doğaçlama üzerine 20 yılı aşkın süredir uygulamalarda bulunmakta, öğrenmeye ve öğretmeye devam etmektedir. Kendi dans solo ve grup dans performanslarını 1993’den beri gerçekleştirmekte ve 1998’den beri ulusal ve uluslararası projeler düzenlemektedir. (Kontakt Budapest International Improvisation Festival, ECITE, PORCH, Ponderosa Tanzland, IDOCDE, LEAP). IDOCDE’nin de kurucularından olan Eszter, AB destekli Uluslararası Çağdaş Dans Eğitimi Dökümantasyonu projesi REFLEX EUROPE (2015-2018) için proje koordinatörü ve araştırmacı olarak görev almaktadır.

Katja Mustonen (FI/DE)

Katja Mustonen Finlandiyalı bir dans yaratıcısı ve eğitmenidir, şu anda ise Berlin merkezli bir gezgin olarak çalışmaktadır. Bir dansçı olarak 2004’de Finlandiya’da eğitim görmüş ve “Çağdaş Dans Eğitimi” alanında master yapmıştır (MA CoDE, HfMDK, Frankfurt 2010). 2008’den beri uluslararası enstitülerde, festivallerde ve diğer ortamlarda Çağdaş Dans, Doğaçlama ve Kontak Doğaçlama eğitimleri vermektedir. Sanatsal işlerinde, bedende farkındalık halleri ve dönüşme kapasitesi, içselleştirme, imajları bilgi, duyu dil ve atmosfere dönüştürme konularına olan merakını kullanmaktadır. Ayrıca fotoğraf, video, ses ve metinleri diğer malzemeler ve objeler ile bütünleştirmek, onu yeni ifade yöntemleri bulma, hareketler oluşturma yolunda heyecanlandırmakta ve sanatsal işlerinin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Jurij Konjar (SI)

Jurij Konjar 1978’de Ljubljana’da doğdu. Küçük yaşlarından itibaren Judo ve şan eğitimi aldı, sonra salon dansları yarışmalarıyla dans etmeye başladı. Nedendir bilinmez, dans etmeyi hiç bırakmadı, dans onu hayal dünyasının ötesine taşıdı… 2007 yılında yaşadığı bir kafa travması sonrasında, çalışmasının odağını şimdiki anın potansiyeline doğru kaydırdı. Steve Paxton’un Goldberg Variations videosu üzerine yıllar süren ve derinlemesine incelemesi, halen devam eden bir keşif sürecini başlattı.
Temmuz 2018: “Şu anda devam etme motivasyonum: topluluk düzeyinde ihtiyaç duyulan şeyle kendi ilgi alanım arasında bir eşleşme bulmak. Bu yüzden Habitat adı altında performans sanatları alanında yapılan çalışmalar için göçebe bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışıyorum. Ayrıca, insanların kendi çalışma süreçlerini paylaşmalarının bir yolu olarak performansı araştırmaları için ortamlar oluşturuyorum. Düzenli olarak, çoğunlukla doğaçlama ve bazen solo performanslar yapmaya devam ediyorum. Öğretmenlik pratiğim, benim kişisel/sanatsal pratiğim için sürekli bir meydan okuma ve geri bildirim oluyor; oyunlar, skorlar ve perspektifler önererek, doğaçlama performans, skor oluşturma, düetlerde anlık kompozisyon vb. ile ilgili atölyeler veriyorum. Süreğen bir düşüş içinde, partnerle anlık etkileşim içinde hareketi takip ederek Kontak Doğaçlama’yı pratik etmeye başladığımdan beri, öğretmeye de başladım. Dans ve etkileşimler üzerine yazmak, günlük pratiğimin başka bir parçası; dans üzerine kafa yorduğum ve besleyen bir alan. Tango dansçılarıyla, temelde Kontak Doğaçlama’nın dikey, frontal ve damıtılmış bir versiyonu olan iletişimi araştırmaya devam ediyorum. (Contango değil!)
Öğrenme süreci devam ederken, hareket ve hareketi ortaya çıkaran süreçler hakkında hem naif kalmayı hem de aynı zamanda analitik olmayı amaçlıyorum. Benim algıladığım şekliyle dans, stüdyoyla, hayatın bir dönemiyle ya da hareketle sınırlı değil; ancak temelde gözlem, iletişim ve öğrenme ile ilgili.”
Daha fazla bilgi için:
https://www.facebook.com/jurij.konjar
http://ski.emanat.si/jurij-konjar/
Videolar:
https://vimeo.com/search?q=jurij+konjar
2015 https://vimeo.com/121118489
2016 https://vimeo.com/182034857
2018 https://vimeo.com/268876158

Laura Doehler (DE)

Laura geçicilik ve değişimi anlamaya çalışırken doğaçlamayı, değişimi gözlemleyen bakışı izleme yolu olarak seçer ve eğitim biçimi olarak benimser. Kendi içlerinde düşüncelerin içselleştirilmesini kolaylaştıran ve yaygınlaştıran, sosyal bağlantısallık etrafında şekillenen kolektif süreçlere önayak olur; insanların katılabileceği ya da tanık olabileceği etkinlikler yoluyla bu süreçleri görünür kılar. Ben ve öteki’nin sınırlarının dağılması, performans ve pratiğin gündelik yaşamın bir parçası olarak bütünleştirilmesi yeniden yeniden oluşan temalarıdır. Laura’nın kurucusu olduğu Exit Map’in en son işi, SE Londra’daki Paylaşılan Çalışma Pratiği (The Shared Training Practice), Hareket Serbest Hareketi (Free to Move) ve Trilogy Twerk’in Sonata adlı çalışması, diğer, kolektif mülkiyet üzerine kurulu ve süreçlerle tanımlanan, projeleridir. Bu projeler, ürünün değişmekte olan sanatçıların kendileri olduğu topluluklar dahilinde, disiplinlerarası diğer sanatçılarla yakın diyalog içinde hayata geçer. Dans Tiyatrosu (BA) ve Performans Yapımı (MA) derecelerine sahip Laura Doehler, Londra’daki Circus Arts Ulusal Okulu’nda HE’de “release”, Kontak Doğaçlama, doğaçlama, kompozisyon ve hareket analizi gibi çeşitli hareket formlarında dersler vermektedir. H2dance, Tara ‘Darquin, Monsur Ali ve Anne-Gaelle Thiriot, halen performans sanatçısı, ortak ve araştırmacı olarak birlikte çalıştığı sanatçılardır.

Edo Ceder (IL)

Defne Erdur (TR/FR)

Defne Erdur performans sanatları, terapi ve eğitim alanlarında çalışan bir dans sanatçısı ve sosyologdur. Çağdaş Dans (PhD), Sosyoloji (MA) ve İntermodel Sanat Terapisi ve Yaratıcılık yanısıra Travma İyileştirme (SEP) eğitimleri almıştır.  idocde.net platformunun kurucularından biridir ve editörüdür.
“Sanat ve yaşam arasındaki geçirgen çizgide dans eğitimi : Kontak doğaçlama teknik, yöntem ve eğitim yaklaşımlarının amatör dansçılarda fiziksel, sanatsal ve psiko-sosyal gelişime katkısı” başlıklı sanatta yeterlik tezini Türkiye’de tamamladı. 2017’de REFLEX Europe Projesinin çıktısı olarak, Çağdaş Dans / Hareket Eğitiminin Dokümantasyonu Rehberi mindthedance.com’u Reflex ekibiyle birlikte hazırlayıp yayınladı.
Kişisel pratiğinin yanı sıra, ImPulsTanz Viyana Uluslararası Dans Festivali, MSGSU İstanbul Devlet Konservatuarı, Kontak Doğaçlama – Türkiye, ElimSende ve ÇATI Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği bünyesinde düzenli olarak dersler vermiştir. Ayrıca, dünyanın farklı yerlerinde (Tanzhaus Zurich, Viyana Konservatuarı, Mandala İstanbul, Kuala Lumpur, Viyana, Berlin and Freiburg Kontak Doğaçlama Festivali…), farklı topluluklara (profesyonel ve amatör dansçılar, terapistler, kadınlar, göçmen çocuklar ve gençlik) Avcı, Toplayıcı, Sanatçı (Hunting Gathering Cultivating), Her Beden Bilir (Every Body Knows), Zihin Vücut Bulunca (Mind the Body), ve Zamanı Bedene İşlemek  (Embodying Time) atölyelerini vermeye devam etmektedir.
Hareket ve öğretmenlik pratiği en çok, Simone Forti, Julyen Hamilton, John Britton, Nancy Stark Smith, Daniel Lepkoff, Kirstie Simson, Nita Little, Frey Faust, Keith Hennessy, Aydın Teker, Marcia Plevin ve Julia Buckroyd’la yaptığı yoğun eğitim ve çalışmalardan beslenir. Son zamanlarda, Beden Zihin Merkezleme (BMC), Axis Syllabus ve Bütüncül Somatik Psikoloji (ISP) çalışma alanlarında araştırmalarına devam eder.


Fotoğraflar

Fotoğraflar: Charlie Rabuel
Daha fazlası için